GIỚI THIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu Phật học của chư tôn thiền đức và cư sĩ Phật Tử trong thời đại công nghệ 4.0, cũng như tiếp nối sự truyền bá chánh pháp của Đức Phật đến mọi người vì vậy Thư Viện Phật Quang được ra đời. Đây là nơi lưu trữ, sưu lục các tài liệu liên quan đến Kinh Luật Luận cũng như các bài nghiên cứu, đánh giá của các học giả, tri thức đang quan tâm đến Phật Giáo.

Trong lúc biên tập không tránh được các sai sót vì thế mong nhận các ý kiến đóng góp từ các tác giả cũng như các độc giả để Thư Viện Phật Quang ngày hoàn chỉnh hơn. Mọi sự đóng góp xin gửi về: [email protected].

Các bài viết trên Thư Viện Phật Quang là chủ ý của các tác giả, vì thế ban biên tập có tính trung lập không đả kích hay chỉ trí đến một cá nhân hay tổ chức nào cả.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát !