GNO – Ngày 4-4, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký, ban hành kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022.

Theo đó, Ban Thường trực cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Chứng minh, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm trưởng ban, 9 vị Hòa thượng Phó ban, Ban Thư ký cùng các ủy viên.

Theo đó, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức an cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư kiết hạ TP.Thủ Đức, 21 quận huyện và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn Thành phố.

Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong – đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy để thành lập Ban Giảng huấn, sau đó trình Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.

Ban Tổ chức các trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của Ban Chỉ đạo để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau đó, Ban Tổ chức An cư kiết hạ trình đơn xin phép lên Ban Chỉ đạo xem xét và thông qua.

Thời gian tổ chức An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định, tùy theo tình hình thực tế, các quận huyện có thể tổ chức ngày vào hạ trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 16-4 Âm lịch và kết thúc từ mùng 8 đến 16-7 Âm lịch, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất.

Theo tinh thần Thông bạch 108/TB-HĐTS của Trung ương Giáo hội hướng dẫn thời gian An cư như sau:

Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ,thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-4-Nhâm Dần (16-5-2022), kết thúc vào ngày 16-7-Nhâm Dần (13-8-2022).

Đối với Phật giáo Nam tông,thời gian An cưsẽ bắt đầu vào ngày 15-6-Nhâm Dần (13-7-2022), kết thúc vào ngày 15-9-Nhâm Dần (10-10-2022).

Trong thời gian cấm túc an cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay bận Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự trường hạ xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về trường hạ trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa an cư, tất cả Tăng Ni sinh nội trú của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM phải tập trung an cư tại Học viện (cơ sở II), Tăng Ni sinh ngoại trú có thể cấm túc an cư tại Học viện (cơ sở II) hoặc tác pháp an cư tại các trường hạ địa phương nhưng phải tham gia học trực tuyến theo chương trình giảng dạy của Học viện. Tăng Ni sinh các trường, lớp Phật học tại TP.HCM phải an cư tại các trường hạ tập trung do các Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tổ chức, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ theo tinh thần giới luật và giáo luật quy định.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ chỉ chứng nhận cho hai phương thức an cư như sau:

An cư tập trung

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ ủy nhiệm quý Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, tổ chức các trường hạ và chịu trách nhiệm pháp lý với chính quyền địa phương cũng như Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, công tác tổ chức An cư kiết hạ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia, TP.HCM và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành phun khử khuẩn tại các trường hạ trước khi tập chúng an cư, đảm bảo không gian sinh hoạt thông thoáng cho các hành giả an cư.

Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương,Ban Tổ chức An cư kiết hạ tại địa phươngđề xuất Ban Chỉ đạo về các phương thức tổ chức An cư kiết hạ. Các trú xứ muốn tổ chức Trường hạ tập trung đều phải được Ban Chỉ đạo xem xét và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức trường hạ. Các trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới Thành phố để được ý kiến đồng thuận bằng văn bản trước khi trình Ban Chỉ đạo. (Tăng Ni phải an cư riêng biệt, số lượng hành giả và danh sách đăng ký phải đồng nhất…)

Những đơn vị Phật giáo địa phương không đủ điều kiện tổ chức an cư, Ban Trị sự GHPGVN địa phương có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng Ni địa phương mình đến an cư tại địa phương khác trong địa bàn TP.HCM có trường hạ tập trung.

Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức trường hạ tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các Tự viện có đủ điều kiện tổ chức an cư tập trung, không hạn chế số lượng Trường hạ tại mỗi địa phương. Ban Chỉ đạo chỉ xác nhận an cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận An cư tại chỗ.

An cư tại chỗ (tác pháp an cư, đối thú an cư, tâm niệm an cư)

Những tự viện có Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp(từ 4 vị Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni trở lên),không đủ điều kiện tổ chức trường hạ tập trung thìcó thể tổ chức an cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN địa phương và Ban Chỉ đạo. Khi được Giáo hội cấp địa phương và Ban Chỉ đạo chấp thuận mới được tổ chức an cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm An cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.

hoạt theo chương trình của các t kiết hạMỗi nửa tháng, tất cả hành giả an cư tại chỗ phải tập trung Bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. Ban Chỉ đạo sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận an cư tại chỗ.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt Tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung được, buộc phải tâm niệm an cư, nhưng đến ngày Trưởng tịnh phải trở về trường hạ tập trung tại địa phương để Bố-tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN địa phương chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về Bố-tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế tại TP.Thủ Đức và các quận huyện, ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN địa phương, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét hướng dẫn thực hiện.

Quy định chung

Ban Trị sự GHPGVN TP,Thủ Đức và các quận/huyện chính là Ban Tổ chức các Trường hạ tập trung tại địa phương, cung cử Ban Chức sự của Trường hạ và trình lên Ban Chỉ đạo thông qua. Ban Chức sự Trường hạ phải cấm túc tại hạ trường trong suốt thời gian an cư theo Luật định.

Những trường hạ Ni tại địa phương phải kết hợp với Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.

Suốt 3 tháng an cư, tất cả hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại Đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ Luật kiết hạ An cư (trực đáo trực hoàn).

Điều kiện An cư tại TP.HCM

Tăng Ni thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong Thành phố.

Tăng Ni ngoài Thành phố có nguyện vọng an cư tập trung tại các trường hạ trong Thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi Tăng Ni đang tu học) và hợp pháp về thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú.

Nội dung học tập, giảng dạy trong 3 tháng An cư kiết hạ phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, kinh bộ, luật bộ, luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố-tát mỗi tháng hai lần.

Phần kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

Phần Luật bộ, Luật thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần VI), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Luật tín ngưỡng tôn giáo, và một số quy định của pháp luật đối với tôn giáo.

Ngoài ra, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, viết báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa an cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trau dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

Thủ tục hành chánh

Đơn đăng ký tổ chứcTrường hạ; danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn Trường hạ; danh sách Tăng Ni an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: Thế danh, Pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, Phẩm vị, địa chỉ thường trú/tạm trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có)2 ảnh 3×4 (chụp chính diện, nền trắng; chư Tăng Phật giáo Bắc tông áo tràng nâu (Tỳ-kheo), nhựt bình nâu (Sa-di); chư Ni Phật giáo Bắc tông áo tràng lam); chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Địa phương nào có tổ chức an cư, các BTS GHPGVN nên tiến hành các thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo trước mùng 8-4-Nhâm Dần. Sau khi công tác tổ chức an cư đã ổn định, quý Ban Trị sự GHPGVN quận huyện tiến hành lập danh sách hành giả An cư kiết hạ tập trung/ tại chỗ gởi về văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo xét duyệt, báo cáo kết quả An cư kiết hạ lên Ban Tăng sự Trung ương (Văn phòng II Trung ương Giáo hội) và báo trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Thành phố. Thời gian chậm nhất là ngày 1-5-Nhâm Dần (Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).

Lễ tác pháp an cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ tổ chức lễ tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực quý Ban chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện(gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 12-4-Nhâm Dần (thứ Năm – ngày 12-5-2022) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ tác pháp Tự tứvào 6 giờ, ngày 12-7-Nhâm Dần(thứ Ba – ngày 9-8-2022).Trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ, ngày 14 Âm lịch và 29 Âm lịch,tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đứcvà 21 quận huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban, Chánh và các Phó Thư ký) phải tập trung về Việt Nam Quốc Tựđể cùng chung Bố tát, sinh hoạt Phật sự. Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố cùng phối hợp thực hiện lễ tác pháp An cư, Bố tát định kỳ và Tự tứ. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo có trách nhiệm kiểm diện trong lễ tác pháp an cư, Tự tứ và các kỳ Bố-tát để báo cáo lên Ban Chỉ đạo. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo Thành phố đến Tăng Ni, Phật tử, tín đồ và cộng đồng Phật giáo.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc tác pháp An cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban Ni giới Thành phố theo phương thức tổ chức của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới Thành phố.

Phật giáo Nam tông và Hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt An cư theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo.

Công tác kiểm tăng và thăm các trường hạ

Trong mùa an cư, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố được phân công, phân nhiệm phụ trách Phật sự tại địa phương, sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn Thành phố; Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và các quận huyện chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chương trình, nội dung tu học của hành giả tại các Trường hạ trên địa bàn do các Ban quản lý và báo cáo cho Ban Chỉ đạo được tri tường vào những ngày Bố-tát tập trung của Phật giáo Thành phố.

Ban Chỉ đạo phân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng-Ni) kết hợp các Ban chuyên ngành GHPGVN TP. HCM, hệ phái…và các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra số lượng, tình hình sinh hoạt, tu học thực tế tại các trường hạ trên địa bàn Thành phố nhằm thiết lập quy chuẩn công tác tổ chức An cư kiết hạ trong hệ thống tổ chức GHPGVN Thành phố. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần Giới luật, Giáo luật và Pháp luật hiện hành.

Cấp chứng điệp – xác nhận An cư kiết hạ

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và Ban Chỉ đạo về An cư kiết hạ:

Ban Chỉ đạo sẽ đề nghị Trung ương Giáo hội cấp Chứng điệp An cư kiết hạ cho những hành giả an cư lần đầu, nhưng phải an cư tập trung.

Xác nhận những hành giả an cư đã có Chứng điệp An cư kiết hạ do Trung ương Giáo hội cấp; Cấp giấy Chứng nhận An cư kiết hạ cho những hành giả an cư hợp pháp.

Không xác nhận, chứng nhận cho những hành giả không tuân thủ những quy định trong kế hoạch này.

Tải nguyên văn kế hoạch An cư kiết hạ bên dưới:

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2566

THEO BÁO GIÁC NGỘ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Tăng ni Huế rước Phật trong mưa
Tin trong nước, Tin tức

Sau lễ tắm Phật, hàng nghìn người đội mưa rước Phật trên quãng đường hơn 4 km từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm, tối 21/5. Lúc 17h30, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tắm và rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa...

Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak LHQ năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh
Tin quốc tế, Tin trong nước, Tin tức

Sáng ngày 23/3/2024, tại hội trường chùa Wat Prayurawongsawat Worawihan, Bangkok, Thái Lan, Uỷ ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) họp hội nghị thường trực để bàn nhiều vấn đề quan trọng. Chủ trì hội nghị lần này là HT. TS. Phra Brahmapundit – Chủ tịch ICDV. Về phía Phật giáo...

Di chúc tang lễ Hoà thượng Tuệ Sỹ
Tin trong nước, Tin tức

DI CHÚC TANG LỄ Tôi, Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ, với tâm trí minh mẫn, tự biết thân mang trọng bệnh, để lại Di chúc sau đây cho chư Pháp lữ và hàng đệ tử thực hiện tổ chức Tang lễ theo tâm nguyện của tôi: 1. Kim quan quản tại chùa Phật Ân, Long Thành,...

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch
Tin trong nước, Tin tức

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị giáo phẩm uyên bác, dịch giả của nhiều bộ kinh, luận quan trọng; tác giả của các công trình nghiên cứu Phật học giá trị đã được xuất bản, sau thời gian bệnh duyên đã viên tịch tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) vào 16 giờ chiều nay,...

Hòa thượng Yoshimizu Daichi vừa viên tịch tại Nhật Bản
Tin quốc tế, Tin tức

Nguồn tin của Báo Giác Ngộ tại Nhật Bản, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Yoshimizu Daichi, Chứng minh tối cao Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, một vị giáo phẩm đã có nhiều hoạt động gắn bó với Phật giáo và đất nước Việt Nam tròn 60 năm qua, vừa viên tịch...

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển”
Tin trong nước, Tin tức

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại học Huế sẽ đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thiền phái...

Nghiên cứu sinh Thích Đạo Tấn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Tin trong nước, Tin tức

Ngày 1-8-2023, được sự chuẩn y của Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phòng Đào tạo – Sau Đại học Học viện, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Thắng (Đại đức Thích Đạo Tấn) đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Phật...

Năm 2024 sẽ tổ chức hội thảo khoa học về Phật viện Đồng Dương
Tin trong nước, Tin tức

Nhân hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; chiều ngày 17/7/2023 (nhằm 30/5 Qúy Mão), tại Trung tâm Văn hóa PG Liễu Quán (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra buổi họp bàn kế hoạch tổ chức hội...

Thông điệp Đại lễ Vesak 2023 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc
Tin quốc tế, Tin tức

“Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người”, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak. Dưới đây là thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, António Guterres, nhân Ngày Vesak, được...

Tọa đàm “Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang đồng hành cùng dân tộc”
Tin trong nước, Tin tức, Tin tức Giáo hội

Sáng ngày 10/05/2023 (nhằm ngày 21/03 năm Quý Mão), Phân viện nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer thuộc viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang đồng hành cùng dân tộc tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang).

Hà Nội: Giao lưu văn hóa chào mừng lễ hội truyền thống chùa Sủi và làng Sủi
Tin trong nước, Tin tức

Ngày 20/4, tại chùa Sủi – Đại Dương Sùng Phúc Tự (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa chào mừng lễ hội truyền thống chùa Sủi và làng Sủi.

Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN
Tin trong nước, Tin tức, Tin tức Giáo hội

Sáng 29-11-2022, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội đã cử hành lễ suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật theo quy định của Hiến chương.

Hà Nội: Lễ cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm từ chùa Quán Sứ quang lâm ra Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô
Tin trong nước, Tin tức, Tin tức Giáo hội

Để cho Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX thành công viên mãn, T.Ư GHPGVN đã thực hiện nghi thức cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm trong HĐCM, HĐTS từ chùa Quán Sứ (Trụ sở văn phòng T.Ư GHPGVN) quang lâm ra Hội trường Cung Văn hóa Lao động hữu nghị...

Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tin trong nước, Tin tức

Với tinh thần tri ân và báo ân, tối qua 19-11, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đại diện Tăng Ni sinh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Dịp này, học viện cũng tổ...

THANH HOÁ: CHÙA TAM GIÁO – HẬU LỘC THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÁP HỘI CẦU SIÊU THAI NHI SẢN NẠN
Tin trong nước, Tin tức

Chùa Tam Giáo tổ chức PHÁP HỘI ĐẠI LỄ CẦU SIÊU: “TÌNH THƯƠNG CHO CON” – CẦU SIÊU ĐỘ VONG LINH THAI NHI SẢN NẠN UỔNG TỬ với mục đích chia sẻ, hàn gắn một phần những nỗi đau, mất mát của các gia đình cũng như sự xoa dịu, an ủi linh hồn các con, mong cho các con khỏi bơ vơ sớm được siêu sinh tịnh độ, đến với vùng đất mới có cơ hội được đầu thai làm người. Đại Lễ này có ý nghĩa rất quan trọng dành cho các Hương Linh là Oan Hồn Uổng Tử Sản Nạn Thai Nhi. Kính nhờ Oai Lực của Tam Bảo, nhờ Ơn Đức của Chư Phật, nhờ Công Đức của rất nhiều Chư Tăng để Cứu Độ và Kỳ Nguyện cho các Hương Linh được Siêu Thoát. Đại lễ là cơ hội để chúng ta cùng quay về Sám Hối và Cầu Nguyện cho các Hương Linh được Siêu Thoát.

Hòa thượng Thích Như Minh vừa viên tịch tại chùa Việt Nam (Los Ageles, Hoa Kỳ)
Tin quốc tế, Tin tức

Hòa thượng Thích Như Minh do bệnh duyên, thuận thế vô thường, đã viên tịch vào 0 giờ 20 phút ngày 19-7-2022 (nhằm ngày 21-6-Nhâm Dần) theo giờ địa phương; trụ thế 69 năm, 45 hạ lạp.