Trong cuộc sống hàng ngày chắc hẳn bạn sẽ không thể không có những lúc thể hiện sự tôn kính đến ai đó, đấng thần linh nào đó. Điều này rất dễ hiểu! Vậy tôn kính là gì? Trong Phật giáo có những điều nào cần tôn kính? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất đến bạn đọc về vấn đề tôn kính này.

Tìm hiểu khái niệm tôn kính là gì? 

Tôn kính được hiểu ở đây chính là hành động lễ nghi, thái độ đúng đắn của mỗi người đối với những gì mà bản thân họ đáng tôn kính. Tuy nhiên tôn kính không phải chỉ bằng những hành động lạy lục, chào hỏi bên ngoài mà cần xuất phát từ thâm tâm.

Sự tôn kính cao độ là điều không phải ai cũng có thể nhìn thấy bằng mắt. Tôn kính theo Phạn ngữ gọi là gārava – đây là chữ biến thể từ chữ Garu mang ý nghĩa là sự thành thật tôn kính đối với các bậc cha mẹ, thầy tổ, đạo sư, chân sư…

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính

Theo Phật giáo cho hay, sự chào hỏi lễ phép bên ngoài chưa hẳn là tôn kính mà quan trọng nhất chính là sự tôn kính ở trong tâm. Đối với chúng ta cần biết tôn thờ, kính trọng các đấng chư Phật, chư thánh nhơn, chư tăng,  cha mẹ, thầy tổ, bậc trưởng thượng… mới là đúng lẽ phải.

Những điều cần tôn kính theo Phật giáo

Sự tôn kính là một pháp vô cùng cần thiết cho đời, đạo và chúng ta đã hiểu tôn kính là gì ở trên. Khi chúng ta biết tôn kính từ thâm tâm thì mọi việc diễn ra dễ dàng hơn bởi bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ.  Theo Phật pháp thì một số điều đáng để tôn kính như sau:

Tôn kính Phật 

Mỗi Phật tử hay chúng sinh nên thực hiện tôn kính Phật vì hai lý do sau:

 • Đức Phật khi thuở còn tại gia chính là một vị đế vương dòng dõi cao quý.
 • Ngài xuất gia tầm đạo đã đắc quả Vô thượng Chánh Đẳng Giác và dùng đuốc tuệ soi đường loại bỏ đêm tối vô minh. Mọi chư thiên, phạm thiên đều ca tụng Ngài với 9 hồng danh khác nhau.

Khi đức Thế Tôn còn lại thế thì đối với các bậc tỳ-khưu kính Phật đều vào hầu Phật hàng ngày để lắng nghe và thọ trì kim ngôn mà Ngài giáo huấn. Khi vào hầu Phật, các thầy không mang giày dép hay đi đại tiểu tiện ở nơi mà đức Thế Tôn có thể thấy.  Đối với các Phật tử hiện nay, để thể hiện lòng tôn kính Phật thì chúng ta nên siêng năng lễ Phật, tụng kinh với sự trang nghiêm và kính trọng.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (2)

Tôn kính Pháp  

Dhamma (Pháp) mang ý nghĩa là những vật gì có bản tính giữ gìn tính chất mà không cho hư hại hay tiêu diệt. Ví dụ như miếng vải trắng luôn giữ được màu trắng khiến ai nhìn thấy cũng nhận biết miếng vải màu trắng mà không phải màu khác.

Tôn kính pháp chính là việc chúng ta thực hành theo lời giáo huấn của đức Phật. Pháp có 3 chi là Pháp học, pháp hành và pháp thành. Trong đó, pháp học chính là học 4 muôn 8 ngàn chi pháp. Pháp hành chính là giới, định, tuệ mà hành giả phải hành theo trên chặng đường tu hành. Pháp thành chính là các bậc thánh nhơn đắc từ sơ quả đến tứ quả, Niết-bàn.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (3)

Quả báo của 3 pháp trên như sau:

 • Pháp học giúp cho người tu Phật hiểu căn bản về giáo pháp, lộ trình tu tập để làm theo chánh đạo.
 • Pháp hành giúp người tu Phật thấy rõ bản chất vô thường, khổ não, vô ngã để diệt tận phiền não đắc quả Niết-bàn. Ở trường hợp này, nghĩa của tôn kính chính là việc thực hành theo pháp.
 • Loại tôn kính pháp cao hơn chính là tôn kính pháp bằng cách thực hành pháp. Người thực hành đúng theo pháp chính là người kính trọng pháp thật sự.

Tôn kính Tăng

Tăng trong Phật giáo có có hai hạng là Phàm tăng và thánh tăng. Tăng là các bậc thừa hành theo chánh pháp, đã ly gia cắt ái, theo đạo nhiệm mầu. Tăng còn được xem là ngọn cờ Phật giáo, là hướng đạo của tín đồ. Do vậy chúng ta cần phải tôn kính Tăng.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (4)

Tôn kính điều học

Tôn kính điều học là việc cố gắng hết sức hành theo giới hạnh của mình, đã thọ trì sẽ không phạm vào. Chúng ta cần coi trọng giới hạnh của mình, cố gắng bài trừ những phiền não.

Kính trọng thiền định

Việc cố gắng hành thiền định không dám xao lãng của chúng ta chính là tôn kính thiền định. Thiền định là pháp dạy tâm kiềm chế tránh sự xao lãng, phóng túng và tâm phải yên trụ. Đặc biệt thiền định gắn kết không rời đối với các bậc xuất gia bởi thiền định là nấc thang đi đến Niết-bàn.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (5)

Tôn kính sự không phóng dật, dễ duôi

Không phóng dật, dễ duôi mang ý nghĩa là không phung phí thì giờ vào những việc vô ích. Tôn kính sự phóng dật, dễ nuôi là một trong những điều mà chúng ta cần thực hiện. Không phóng dật, dễ duôi bao gồm không phóng dật, dễ duôi bậc thấp và bậc cao.

Không phóng dật, dễ duôi bậc thấp gồm có:

 • Không phóng dật, dễ duôi diệt trừ tội lỗi do thân nghiệp và chúng ta nên làm điều thiện.
 • Không phóng dật, dễ duôi diệt trừ tội lỗi do khẩu nghiệp và chúng ta nên nói lời dịu dàng, khuyến thiện.
 • Không phóng dật, dễ duôi trong suy nghĩ ác là không dám suy nghĩ ác và cố gắng suy nghĩ việc lành.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (6)

Không phóng dật, dễ nuôi bậc cao có 3 trường hợp:

 • Không phóng dật, dễ duôi trong sự gìn giữ tâm, không cho tâm tham lam khi có cơ hội tiếp xúc những điều này.
 • Không phóng dật, dễ duôi để tâm sân hận đối với các vấn đề gặp phải gây bực mình, khó chịu.
 • Không phóng dật, dễ duôi để tâm si mê, lầm lạc trong trần cảnh.

Tôn trọng sự tiếp đãi

Sự tiếp đãi chịn là phép xã giao lịch sự ở đời và gồm có 2 phần như sau:

 • Tiếp đón, tiếp đãi bằng những bữa cơm nước, chuyện trò vui vẻ và không có thái độ bực mình.
 • Tiếp đãi bằng pháp, đưa ra lời khuyên thân bằng, quyến thuộc khởi tâm tu hành, trì giới…

Thông qua việc tiếp đãi giúp bạn nhận được sự quan tâm, thương mến, tôn trọng của mọi người. Sau khi chết đi, chúng ta sẽ được sanh vào cõi trời, nếu chẳng may đi lầm đường sẽ được các bậc trí thức nhắc nhở.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (7)

Lợi ích nhận được khi thực hành pháp tôn kính là gì?

Việc tuân thủ pháp tôn kính là điều cần thiết và nên làm đối với mỗi người chúng ta. Các lợi ích mà chúng sanh nhận được khi tuân thủ pháp tôn kính như sau:

 • Nhận được đại phước cho bản thân mình.
 • Luôn giữ được lễ độ, phong hóa, mỹ tục đối với dân tộc
 • Người luôn tuân thủ pháp tôn kính chính là người tri thức, có giới đức, hành theo thiện pháp.
 • Tuân thủ pháp tôn kính giúp bạn trở thành gương mẫu cho con cháu và người trong xã hội.
 • Được nhiều người thương mến
 • Sinh ra lòng từ ái đối với mọi người
 • Khi bản thân tuân thủ pháp tôn kính sẽ trở thành người có nhiều trí nhớ.
 • Không bao giờ có sự hối hận trong tâm.
 • Được sanh vào gia đình quý phái.
 • Hành theo giới, định, tuệ.
 • Không làm mất minh sát tuệ hay đạo quả.
 • Đã chuẩn bị vật thực về ngày vị lai.
 • Sanh ra sự an vui trong tâm hồn
 • Biết ngăn ngừa tránh để các việc ác xâm chiếm vào lòng, không sanh vào ác đạo.
 • Luôn thỏa thích trong sự an lạc.
 • Chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời.

[Góc Giải Đáp] Tôn kính là gì_ Những điều cần tôn kính (8)

Thông qua những chia sẻ trên bạn đã hiểu được tôn kính là gì và những điều cần tôn kính theo Phật pháp. Việc chúng ta tôn kính các đấng bề trên như Đức Phật, Tăng hay cha mẹ, ông bà… sẽ đem đến nhiều phước báu tốt lành.

Nguồn: https://bchannel.vn/ton-kinh-la-gi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Các hạnh đầu đà
Kiến thức

1.  Giới Thiệu Hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu chương thứ hai, bàn về những sự thực hành kham khổ, tức là các phương pháp đầu đà. Chúng được trình bày ở đây vì sự thực hành những phương pháp đầu đà này giúp chúng ta tẩy rửa thêm đi những phiền não. Trước hết, chúng ta cần sự thanh lọc hay sự thanh tịnh giới hạnh. Thêm vào đó, chúng ta cần thực hành một số những phương...

32 tướng tốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Kiến thức

Đức Phật đã trải qua quá trình chuyển sanh vô số kiếp để thực hiện 10 pháp ba la mật chứng đạt quả lành. Đây cũng là nguyên nhân để tạo ra được 32 tướng tốt của Đức Phật. Lòng bàn chân bằng phẳng Dưới lòng bàn chân của Đức Phật có tướng bằng phẳng,...

Tỳ kheo nghĩa là gì? Đặc điểm và giới luật của Tỳ kheo
Kiến thức

Tỳ kheo thường xuyên được nhắc tới trong Đạo Phật với những đặc điểm và giới luật riêng. Vậy Tỳ kheo nghĩa là gì? Những giới luật của Tỳ kheo như thế nào? Nội dung dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn đọc về vấn đề này.  Tỳ kheo nghĩa là gì? ...

10 loại thịt Đức Phật cấm ăn là gì? Ý nghĩa quan trọng việc ăn chay
Kiến thức

Ăn chay được nhiều người áp dụng, đặc biệt là các Phật tử tu hành để nuôi dưỡng lòng từ bi chúng sanh, tâm hồn thanh lọc và cải thiện sức khỏe. Vậy khi ăn chay có 10 loại thịt Đức Phật cấm ăn là gì? Ý nghĩa của việc ăn chay ra sao? Xin...

Cách xưng hô với Quý Thầy chùa trong Phật giáo
Kiến thức

Đi chùa nhiều năm nhưng chắc hẳn nhiều Phật tử vẫn chưa biết cách xưng hô với thầy chùa như thế nào cho đúng. Để tìm hiểu chi tiết vấn đề này, hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Giới xuất gia với người xuất gia Trước hết, ta cần hiểu rõ người...

Phát huy chánh kiến trước những luận điệu xuyên tạc đạo Phật
Điểm nhìn, Vấn đáp

HỎI: Tôi là một Phật tử trẻ, đang tìm hiểu về Phật pháp để ứng dụng trong đời sống. Hiện tôi đang phân vân về giá trị của đạo Phật bởi một số ý kiến phản biện như sau: Họ nói, đạo Phật chỉ thích hợp với người già, người lớn tuổi, người về hưu… vì những người này gần như đã buông bỏ tất cả các nhu cầu về cuộc sống, cần...

Có Nên Tin Vào Duyên Số?
Vấn đáp

HỎI: Tôi có xem sách bói toán nói về tuổi tác nam nữ khi lập gia đình, rồi nghiệm bản thân cùng bốn người bạn bị phạm vào tháng “Cô thần”, “Cô quả” hiện tại đều gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân. Dù rằng, họ là những người có nhân cách tốt, là giảng viên giỏi, nhà quản lý tài năng và có đời sống vật chất khá đầy đủ. Vậy có...

Phật tử có được buôn bán thực phẩm “mặn” (sử dụng thịt làm thức ăn)
Vấn đáp

HỎI: Tôi được nghe, trong 5 nghề Phật cấm người Phật tử không nên làm có nghề bán thú vật và bán thịt. Vậy điều này có đúng không? Xuất xứ từ kinh sách nào? Người Phật tử kinh doanh buôn bán thực phẩm có sử dụng thịt thì có rơi vào trường hợp này không?  ĐÁP: Bạn thân mến! Kinh Tăng chi bộ, Đức Phật dạy:  “Có năm nghề buôn bán, này...

Linh hồn người chết đi về đâu?
Vấn đáp

Hỏi: Kính bạch Thầy, con nghe người ta nói, con người sau khi chết có một cái hồn tồn tại và rồi đi đầu thai, chứ không có nghiệp báo gì hết. Họ nói như thế có đúng không? Kính xin Thầy giải đáp cho chúng con được rõ. Trả lời: Vấn đề sau khi chết, linh hồn tồn tại hay không tồn tại và linh hồn người chết sẽ đi về đâu?...

Lạy Phật cách nào đúng?
Vấn đáp

HỎI: Tôi được biết lạy Phật nên theo cách “ngũ thể đầu địa”, đại thể là hai chân, hai tay và đầu đụng mặt đất, tâm thanh tịnh và trang nghiêm. Tuy nhiên thực tế tôi thấy nhiều người lạy Phật với những cách thức khác nhau: Có người ngửa hai lòng bàn tay, trán cúi đặt vào lòng bàn tay. Có người thì úp hai bàn...

Sự Linh Ứng Của Bồ-tát Có Mâu Thuẫn Với Luật Nhân Quả?
Vấn đáp

HỎI: Tôi là Phật tử, hiện đang là sinh viên. Gia đình tôi thờ Bồ-tát Quán Thế Âm. Trong quá trình tu học, tôi thường trì chú Đại bi, niệm danh hiệu Bồ-tát và nhận được nhiều sự nhiệm mầu linh ứng không thể nghĩ bàn. Tôi chỉ thắc mắc một điều là, theo luật nhân quả, những gì xảy đến với con người trong hiện tại là do nhân duyên đã gieo trồng...

Phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người và họ trở thành kẻ thù của ta?
Đời sống, Vấn đáp

Hỏi: Ta phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người khác và khi họ trở thành kẻ thù của ta? Người đó có thể là một người thân trong gia đình hay là một người bạn. Ta chẳng cần phải làm gì nhiều. Điều trước tiên là ta phải có thì giờ để...

Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường ?
Vấn đáp

Hỏi: Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường? Tôi vẫn thắc mắc là chẳng lẽ những người có tiền của thường hay bố thí cúng dường lại càng được phước đức và...