Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Vai trò và trách nhiệm của vị Trụ Trì
Video

Trong buổi nói chuyện này, Thượng tọa Trưởng khoa Triết học Phật giáo nêu ra khái niệm “trụ trì” là “trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Trụ Pháp Vương gia tức bước vào ngôi nhà Như Lai. Để đi qua cửa nhà Như Lai, những vị Tăng Ni sinh cần thực hành lòng...

Sự quan trọng An Cư Kiết Hạ – TT. Thích Viên Trí
Video

Sự quan trọng An Cư Kiết Hạ - TT. Thích Viên Trí

Đạo đức và hạnh phúc- TT. Thích Viên Trí
Điểm nhìn, Video

Đạo đức và hạnh phúc- TT. Thích Viên Trí